Onze producten
 
Privacy policy

Waxmelts.nl en Dat Doet Daan (dochteronderneming) gaan zorgvuldig om met de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Door middel van deze privacyverklaring leggen we graag aan u uit welke gegevens we voor welk doel gebruiken en hoe u uw gegevens kunt wijzigen, opvragen en verwijderen.

Wie zit er achter Waxmelts.nl | Dat Doet Daan?


Eigenaar:            Daniëlle van de Brug
WWW:                www.waxmelts.nl | www.datdoetdaan.nl

KVK:                     57368740
BTW nr:               NL188686964B03
E-mailadres       
info@waxmelts.nl | info@datdoetdaan.nl
Vestiging             Jean Henri Dunantstraat 42, 1561 BD Krommenie
IBAN (NIEUW!)    
NL90 KNAB 0257 6934 32 t.n.v. Waxmelts.nl


Doel gegevensverzameling
 
Indien u online een bestelling plaatst, dient u uw persoonsgegevens in te vullen. Deze worden opgeslagen in uw persoonlijk account welke u beveiligd met een door u gekozen wachtwoord. Dit wachtwoord is gecodeerd en voor ons nooit zichtbaar. Ook kunnen we dit wachtwoord niet zelf opnieuw voor u instellen. De door u ingevulde en opgeslagen gegevens in uw persoonlijk account kunt u te allen tijde zelf wijzigen. Uw persoonlijk account blijft in ons systeem bewaard tot u aangeeft geen klant meer te willen zijn en u uw gegevens wilt laten verwijderen.
 
Inzage, wijziging en recht op verwijdering.
 
Wanneer u een bestelling bij ons doet maakt u een account aan. In dit persoonlijke account kunt u te allen tijde uw persoonsgegevens inzien en indien nodig wijzigen. Indien u wenst uit ons klantenbestand te worden verwijderd kunt u dit zonder opgaaf van redenen aan ons doorgeven. Wij ondernemen dan zo snel mogelijk actie (en uiterlijk binnen de wettelijk gestelde termijn van vier weken) en voldoen aan uw verzoek. Indien u wenst geen (ingeschreven) klant meer bij ons te zijn dan kunt u ons een verwijderverzoek sturen via info@waxmelts.nl of info@datdoetdaan.nl. Wij dragen er dan zorg voor dat uw gegevens in ons klantenbestand wordt verwijderd, alsmede, indien van toepassing, bij externe partijen (zoals MyParcel of Sisow).

Daarnaast heeft u de volgende rechten:

•             uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
•             inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
•             het laten corrigeren van fouten
•             het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
•             intrekken van toestemming
•             bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Verstrekken Persoonsgegevens
Een aantal van de door ons gevraagde persoonsgegevens zijn verplicht om in te vullen om u de juiste service te kunnen bieden en zijn herkenbaar aan de asterisk (*) bij het invulveld. De verplichte gegevensvelden en de manier waarop wij met deze gegevens omgaan zijn:
 
Naam en achternaam
Het invullen van uw naam- en/of achternaam is niet verplicht. Naam en achternaam wordt gebruikt om er voor te zorgen dat uw bestelling bij de juiste persoon aankomt. Dit is vooral van belang wanneer u uw bestelling laat afleveren bij een bedrijfspand.

Postadres (*)
Deze gegevens heeft Waxmelts.nl | Dat doet Daan nodig om u het product naar het juiste adres te kunnen toesturen. Wij zullen u, naast ons gebruikelijke visitekaartje en/of flyer bij uw bestelling, uw adres niet gebruiken voor het toezenden van reclame.

 
Telefoonnummer
Het invullen van uw telefoonnummer is niet verplicht. Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen als wij een vraag of opmerking hebben over uw bestelling (indien de adresgegevens bijvoorbeeld onjuist blijken, of er een product onverhoopt niet op voorraad is). Wij gebruiken uw nummer nooit voor reclamedoeleinden.

 
E-mailadres (*)
Uw e-mailadres gebruiken we om u de bestelbevestiging te verzenden of om contact met u op te nemen bij vragen of opmerkingen over uw bestelling.

Uw e-mailadres kan, alleen wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven door middel van het aanvinken van de ‘ja’ optie, gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze acties en producten. Het toesturen van deze gegevens vindt dan plaats via het nieuwsbriefprogramma ‘MailChimp’. Uw e-mailadres wordt daar in een aparte, alleen door ons in te zien, beveiligde abonneelijst opgeslagen. U kunt te allen tijde uw e-mailadres uit deze lijst verwijderen. Bij elke toegestuurde nieuwsbrief wordt u deze mogelijkheid geboden. Zoals gezegd ontvangt u dergelijke nieuwsbrieven alleen wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven in het bestelproces of wanneer u via de MailChimp link op onze website of Facebookpagina uw e-mailadres hiervoor invult.
MailChimp is een gerenommeerd bedrijf (in en buiten de EU) welke adequate bescherming levert van persoonsgegevens.


Bedrijfsgegevens (KVK-/BTWnummer)
Indien u een bedrijf heeft kunt u op naam van uw bedrijf een bestelling bij ons doen. Uw Bedrijfsgegevens zoals KVK- en BTWnummer worden gebruikt zodat uw gegevens correct op de te ontvangen factuur staat en u deze kunt gebruiken voor zakelijke administratie.


Beveiliging persoonsgegevens en derde partijen.
 
Voor sommige processen (verzending, betaling) maken wij gebruik van externe partijen. Zo draait onze webwinkel via het platform van ‘CCVshop’. CCVshop treft technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens bij hun webshops te beschermen. Dit ter voorkoming van diefstal, verlies en onrechtmatig gebruik. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt en betaalt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde SSL verbinding.
 
Voor het verzenden maken wij gebruik van een externe partij: MyParcel. Qua betaalsystemen maken wij gebruik van iDeal (Sisow) en PayPal. Alle systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software. Uw gegevens worden bij deze partijen alleen opgeslagen voor administratieve doeleinden (zoals het registreren of betalingen zijn gelukt, van wie betalingen zijn ontvangen, of voor track & trace gegevens van pakketjes), nooit voor commercieel gebruik.

Gebruik videodeurbel/videobewaking
Bij de voordeur aan het adres waar Waxmelts.nl | Dat Doet Daan is gevestigd bevindt zich een videodeurbel. Naast deze deurbel bevindt zich een  opvallende waarschuwingssticker dat er gebruik maakt wordt van (kortdurende en tijdelijke) audio- en videopnames bij contact via deze deurbel.  Wanneer er op de bel wordt gedrukt, of wanneer er iemand voor de deur staat, wordt er een kortdurende video- en audioverbinding gelegd zodat er contact kan worden tussen de persoon die voor de deur staat en de eigenaar/bewoner. Ook wordt er van dit contact een korte opname gemaakt. Alle opnames worden aan het einde van de dag verwijderd, tenzij uit juridische overwegingen (bij poging tot inbraak, insluiping, vandalisme etc.) langer bewaren noodzakelijk wordt geacht, met een maximale bewaartermijn van 28 dagen.


De deurbel wordt gebruikt omdat de eigenaar van Waxmelts.nl rolstoelgebonden is, en niet tijdig fysiek bij de voordeur aanwezig kan zijn. De videodeurbel is daarnaast een veiligheidsmiddel om te kunnen vaststellen of er al dan niet open wordt gedaan en om eigendommen te beschermen d.m.v. camerabewaking.

Cookieverklaring

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Indien u vragen heeft over deze Privacy Policy kunt u contact opnemen met info@waxmelts.nl.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Waxmelts.nl en Dat doet Daan

Waxmelts.nl | Dat doet Daan
www.waxmelts.nl
info@waxmelts.nl
KVK nr.: 57368740
BTW nr: NL188686964B03
Vestiging: Jean Henri Dunantstraat 42, 1561 BD Krommenie
NIEUW REKENINGNUMMER: NL90 KNAB 0257 6934 32 t.n.v. Waxmelts.nl


Versie geldig vanaf maart 2013

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Waxmelts.nl en haar dochteronderneming Dat doet Daan, vanaf nu vermeld als Waxmelts.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Waxmelts.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Waxmelts.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Waxmelts.nl erkend.
1.4 Waxmelts.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Waxmelts.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Waxmelts.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Waxmelts.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Waxmelts.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Waxmelts.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Waxmelts.nl er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
·    diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
·    goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
·    goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, gepersonaliseerde artikelen zoals bijvoorbeeld producten op maat vervaardigd door Dat doet Daan, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Hierbij valt te denken aan bedrukte en/of geborduurde artikelen.
·    voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Waxmelts.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Waxmelts.nl. Waxmelts.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Waxmelts.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Waxmelts.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 Waxmelts.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Waxmelts.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Waxmelts.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Waxmelts.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Waxmelts.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Waxmelts.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Waxmelts.nl gegrond worden bevonden, zal Waxmelts.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Waxmelts.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Waxmelts.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Waxmelts.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Waxmelts.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Waxmelts.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Waxmelts.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Waxmelts.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Waxmelts.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Waxmelts.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Waxmelts.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Waxmelts.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Waxmelts.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Waxmelts.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Waxmelts.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende geurbeschrijvingen, gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Waxmelts.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Waxmelts.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Waxmelts.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Waxmelts.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Waxmelts.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Waxmelts.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Eigendom van alle door Waxmelts.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Waxmelts.nl zolang de afnemer de vorderingen van Waxmelts.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Waxmelts.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
11.2 De door Waxmelts.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
11.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Waxmelts.nl of een door Waxmelts.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Waxmelts.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
11.5    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Waxmelts.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
11.6    De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Waxmelts.nl.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Waxmelts.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zaanstad kennis, tenzij Waxmelts.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

13. Veiligheidsaanwijzingen producten
13.1 Op onze producten zijn specifieke veiligheidsinstructies van toepassing welke duidelijk worden vermeld bij de desbetreffende producten. Bij het aanschaffen van het product en het accepteren van de algemene voorwaarden bevestigt de klant dat hij/zij deze veiligheidsinstructies in acht neemt. Waxmelts.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van haar producten. De eindgebruiker is te allen tijde verantwoordelijk.

 

 
 
Deze website gebruikt cookies (er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen). Wat is een cookie? Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.