Je geniet het meest van onze waxmelts als je ze op een veilige manier gebruikt.  Neem daarom onderstaande punten in acht:

- Zet de aromabrander altijd op een stabiele, vuurvaste ondergrond en búiten bereik van kinderen en huisdieren!
- Waxmelts altijd buiten bereik van kinderen houden! Waxmelts bevatten parfumolie, dit is niet geschikt voor consumptie.

- Gebruik geen kapotte of gebarsten aromabranders.


 

- Waxmelts bevatten parfumolie en zijn daardoor niet geschikt voor consumptie. Houd ze dus uit de buurt van kinderen!
Gebruik waxmelts in een goed geventileerde ruimte, zet een raampje open voor voldoende toevoer van frisse lucht en inhaleer dampen die vrijkomen nooit rechstreeks.
- Gesmolten of restanten van waxmelts niet in water doorspoelen omdat de parfumolie schadelijk is voor in het water levende organismen. Gooi het bij het restafval of indien mogelijk klein chemisch afval.

- Parfumolie kan een allergische reactie veroorzaken bij contact met de huid. Indien dit het geval is: goed afspoelen met schoon water.
- Bij inslikken waarschuw een arts.

Neem bij vragen contact met ons op.

 

 
 
Deze website gebruikt cookies (er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen)